Carta als Hebreus12


    18 Vosaltres no us heu acostat en aquella muntanya palpable del Sinaí, * que era tota ella foc ardent, foscor, tenebres i tempesta,