Carta als Hebreus11

9 Gràcies a la fe, va residir com a estranger a la terra promesa, vivint en tendes amb Isaac i Jacob, hereus com ell de la mateixa promesa. *
    13 Tots aquests moriren en la fe, sense haver obtingut allò que Déu els prometia, * sinó veient-ho i saludant-ho de lluny, i reconeixent que eren estrangers i forasters a la terra.