Carta als Hebreus11


    7 Gràcies a la fe, Noè, advertit per l’oracle diví d’allò que encara no veia, * pres d’un sant temor, va construir l’arca per salvar la seva família. Així va condemnar el món i va heretar la justícia pròpia dels qui creuen. *