Carta als Hebreus11


    3 Gràcies a la fe, comprenem que tot l’univers va ser creat per la paraula de Déu * i que, per tant, allò que veiem prové d’allò que no és visible.