Gènesi49


    24 Però el seu arc es manté ferm,
     mentre ell mou àgilment braços i mans,
     pel poder del Déu fort de Jacob,
     pel nom del Pastor, la Roca d’Israel.