Gènesi46

21 Els fills de Benjamí van ser Bela, Bèquer i Aixbel. Els fills de Bela van ser Guerà, Naaman, Ehí, Roix, Mupim i Hupim. El fill de Guerà va ser Ard.