Gènesi46

13 Issacar i els seus fills Tolà, Puvà, Job i Ximron.