Gènesi46

12 Judà i els seus fills Xelà, Peres i Zèrah; els altres fills Er i Onan havien mort al país de Canaan; * Peres tenia dos fills, Hesron i Hamul.