Gènesi38

15 Judà va veure Tamar i la prengué per una prostituta, ja que duia un vel a la cara. 16 No sabia que fos la seva nora. Es decantà del camí cap on era ella i li digué:
     —Au, vinga, que vull estar amb tu.
     Ella li va demanar:
     —Què em donaràs per estar amb mi?
    17 Ell li va respondre:
     —T’enviaré un cabrit del meu ramat.
     Ella va replicar:
     —Sí, però, mentrestant, dóna’m una penyora.
    18 Ell va preguntar:
     —Quina penyora vols?
     Ella va respondre:
     —El teu segell amb el cordó * i el bastó que portes.
     Els hi va donar i va jeure amb ella, que va quedar embarassada. 19 Després ella se’n va anar, es va treure el vel i es tornà a posar els vestits de viuda.
    20 Judà va enviar el seu amic d’Adul·lam a portar el cabrit promès i recuperar les penyores donades a la dona, però no va trobar-la. 21 Va preguntar a la gent del lloc:
     —On és la prostituta que era a Enaim vora el camí?
     Ells van contestar:
     —Aquí no hi ha hagut mai cap prostituta.
    22 L’amic se’n tornà a trobar Judà i li digué:
     —No l’he trobada. I la gent del lloc assegura fins i tot que allà no hi ha hagut mai cap prostituta.
    23 Judà va replicar:
     —Que s’ho quedi! Encara faríem el ridícul, jo que li he enviat el cabrit i tu que no l’has trobada.