Gènesi37

2 Aquesta és la història de la família de Jacob. *
     Josep * tenia disset anys i pasturava els ramats amb els seus germans, però encara era un noi entre els fills de Bilhà i de Zilpà, dones del seu pare. * Les noves que portava al seu pare sobre els seus germans no eren bones.