Gènesi32


    28 L’altre li va demanar:
     —Com et dius?
     Ell respongué:
     —Jacob.
    29 Li diu:
     —D’ara endavant no et diràs més Jacob, sinó Israel, * perquè has lluitat amb Déu i amb els homes, i has vençut. *