Gènesi31


    43 Laban va respondre a Jacob:
     —Aquestes filles són meves, aquests fills són meus i és meu també aquest bestiar: tot el que veus és meu. Què puc fer avui per aquestes filles meves i pels fills que han infantat? 44 Fem un pacte entre tu i jo, i que hi hagi un testimoni entre tots dos.
    45 Llavors Jacob prengué una pedra i la va plantar com un pilar sagrat. 46 Després va manar a la seva gent que recollissin pedres i en fessin un munt. I van menjar-hi a sobre. 47 Laban va anomenar aquest indret Jegar-Sahadutà, i Jacob el va anomenar Galed, * 48 perquè Laban havia dit:
     —Aquest munt de pedres és avui un testimoni entre tu i jo.
     Per això és anomenat també Galed, 49 i encara Mispà, * ja que Laban havia dit:
     —Que el Senyor ens vigili tots dos quan serem lluny l’un de l’altre. 50 Si tu maltractes les meves filles o prens altres dones per mullers, mira que el testimoni entre nosaltres no serà un home, sinó Déu mateix.
    51 Laban va dir encara a Jacob:
     —Mira aquest munt de pedres i el pilar sagrat plantat entre tu i jo. 52 Que aquest munt i aquest pilar siguin testimonis que jo no passaré més enllà per atacar-te * i que tu tampoc no ho faràs. 53 Que el Déu d’Abraham i el Déu de Nahor * siguin jutges entre nosaltres.
     Jacob va fer el jurament per l’Esglai del seu pare Isaac. * 54 Acabat va oferir un sacrifici dalt la muntanya i va invitar la seva gent a menjar. Després de l’àpat, van passar la nit a la muntanya.