Gènesi28


    18 Jacob es llevà de bon matí, va prendre la pedra que s’havia posat per capçal, la va plantar com un pilar i la consagrà ungint-la amb oli. * 19 I donà a aquell lloc el nom de Betel (que vol dir «casa de Déu»). * Abans, el nom de la ciutat era Luz. * 20 Després, Jacob va fer aquesta prometença:
     —Si Déu m’acompanya i em guarda tot el temps que seré fora, si em dóna aliment i vestit 21 i em fa tornar sa i estalvi a casa del meu pare, el Senyor serà el meu Déu, 22 i aquesta pedra que he plantat com a pilar sagrat serà casa de Déu. * I jo, Senyor, t’oferiré la desena part de tot el que em donaràs. *