Gènesi25

20 Isaac tenia quaranta anys quan es va casar amb Rebeca, filla de Betuel i germana de Laban, * tots dos arameus de Padan-Aram.