Gènesi25


    1 Abraham s’havia casat amb una altra dona, que es deia Queturà, 2 i que li va donar aquests fills: Zimran, Jocxan, Medan, Madian, Ixbac i Xúah. 3 Jocxan va ser el pare de Saba i Dedan. * Els descendents de Dedan van ser els aixurites, els letuixites i els leümmites. 4 Els fills de Madian van ser Efà, Éfer, Hanoc, Abidà i Eldaà. Tots aquests són els descendents de Queturà. *