Gènesi22

11 Però l’àngel del Senyor el va cridar des del cel:
     —Abraham, Abraham!
     Ell li va respondre:
     —Aquí em tens.