Gènesi21


    22 En aquell temps, Abimèlec, acompanyat de Picol, cap del seu exèrcit, * va dir a Abraham:
     —El Senyor és amb tu en tot el que fas. 23 Ara, doncs, jura’m per Déu aquí mateix que no em trairàs a mi ni trairàs el meu llinatge ni els meus descendents. Jo he estat lleial amb tu: tracta’m, doncs, amb la mateixa lleialtat a mi i aquest país on ara resideixes.