Gènesi2


    19 El Senyor-Déu va modelar amb terra tots els animals feréstecs i tots els ocells, i els va presentar a l’home, per veure quin nom els donaria: cada un dels animals havia de portar el nom que l’home li posés. 20 L’home donà un nom * a cada un dels animals domèstics i feréstecs i a cada un dels ocells; però no va trobar * una ajuda que li fes costat.