Gènesi18


    10 Un dels hostes * va afegir:
     —L’any vinent tornaré per aquest temps i Sara, la teva esposa, haurà tingut un fill. *
     Sara ho sentia des de l’entrada de la tenda, darrere d’Abraham. 14 Hi ha res impossible per al Senyor? * L’any vinent tornaré per aquest temps i Sara haurà tingut un fill. *