Gènesi17


    15 Després, Déu digué a Abraham:
     —A la teva esposa, no li diràs més Sarai, sinó Sara. * 16 Jo la beneiré i d’ella et donaré un fill. La beneiré, i serà mare de pobles i de reis.
    17 Abraham es va prosternar amb el front a terra i es posà a riure tot pensant dintre seu: * «¿Encara pot tenir un fill, un home de cent anys? I Sara, que ja en té noranta, pot infantar?» 18 I va dir a Déu:
     —Ja estaré content que visqui Ismael.
    19 Déu li replicà:
     —Sara, la teva esposa, et donarà un fill, i li posaràs el nom d’Isaac. Amb ell i amb la seva descendència mantindré per sempre la meva aliança. 20 Pel que fa a Ismael, també he escoltat el que per a ell em demanes. El beneiré, el faré fecund, i serà nombrosíssima la seva descendència. Serà pare de dotze caps de tribu i faré d’ell un gran poble. * 21 Però la meva aliança serà amb Isaac, el fill que et donarà Sara l’any vinent per aquest temps. *
    22 Quan Déu acabà de parlar amb Abraham, va pujar amunt i s’allunyà del seu davant.