Gènesi15


    5 Després el Senyor va fer sortir Abram fora de la tenda i li digué:
     —Mira el cel i compta les estrelles, si és que les pots comptar. Doncs així serà la teva descendència. *
    6 Abram va creure en el Senyor, i el Senyor li ho comptà com a justícia. * 7 Després li va dir:
     —Jo sóc el Senyor, que t’he fet sortir d’Ur de Caldea per donar-te aquest país en possessió. *
    8 Abram preguntà:
     —Senyor Déu, com puc saber que l’he de posseir?
    9 Ell va respondre:
     —Porta’m una vaca, una cabra i un moltó, tots de tres anys, una tórtora i un colomí.
    10 Abram els hi va dur, els partí per la meitat i va posar cada meitat enfront de l’altra, però no va partir els ocells. * 11 Uns voltors es volien abatre sobre els cossos morts, però Abram els allunyava.
    12 Quan el sol estava a punt de pondre’s, Abram va caure en un son profund, i es va apoderar d’ell una esgarrifança i una gran obscuritat.
    17 Quan el sol s’hagué post i es va estendre la foscor, un forn fumejant i una torxa de foc van passar entre els animals partits. * 18 Aquell dia el Senyor va fer una aliança amb Abram tot dient:
     —Dono aquest país als teus descendents, * des del torrent d’Egipte fins al gran riu, el riu Eufrates: