Gènesi15

21 dels amorreus, dels cananeus, dels guirgaixites i dels jebuseus. *