Gènesi15

16 Els teus descendents tornaran aquí després de la quarta generació, * ja que no expulsaré els amorreus * fins que la seva maldat no arribi al capdamunt.