Gènesi14


    18 Melquisedec, * rei de Salem, * va portar pa i vi. Era sacerdot del Déu altíssim, * 19 i va beneir Abram tot dient:
     —Beneït siguis, Abram, pel Déu altíssim, creador del cel i de la terra. 20 Beneït sigui el Déu altíssim, que t’ha posat a les mans els enemics.
     Abram li va donar una desena part * de tot el botí.