Gènesi12

8 D’allí se n’anà a la Muntanya, a l’est de Betel, i va plantar la seva tenda entre Betel, a ponent, i Ai, a llevant. * En aquell lloc va dedicar un altre altar al Senyor i va invocar el seu nom. *