Gènesi12


    7 El Senyor es va aparèixer a Abram i li digué:
     —Donaré aquest país a la teva descendència. *
     Allà Abram va dedicar un altar al Senyor, que se li havia aparegut. 8 D’allí se n’anà a la Muntanya, a l’est de Betel, i va plantar la seva tenda entre Betel, a ponent, i Ai, a llevant. * En aquell lloc va dedicar un altre altar al Senyor i va invocar el seu nom. *