Gènesi12

5 Abram es va endur la seva muller Sarai, el seu nebot Lot, tots els béns que posseïa i tots els servidors que havia adquirit a Haran. Van sortir d’allà per anar al país de Canaan.

Abram a Canaan


     Van arribar al país de Canaan. 6 Abram travessà el territori fins a Siquem, fins a l’Alzina de Morè. En aquell temps els cananeus eren els amos del país.
    7 El Senyor es va aparèixer a Abram i li digué:
     —Donaré aquest país a la teva descendència. *
     Allà Abram va dedicar un altar al Senyor, que se li havia aparegut.