Gènesi11


    10 Llista genealògica dels descendents de Sem. * Dos anys després del diluvi, quan Sem tenia cent anys, va engendrar Arfaxad. 11 Després del naixement d’Arfaxad, Sem encara va viure cinc-cents anys i tingué fills i filles.
    12 Arfaxad tenia trenta-cinc anys quan va engendrar Xèlah.
    13 Després del naixement de Xèlah, Arfaxad encara va viure quatre-cents tres anys i tingué fills i filles.
    14 Xèlah tenia trenta anys quan va engendrar Éber. 15 Després del naixement d’Éber, Xèlah encara va viure quatre-cents tres anys i tingué fills i filles.
    16 Éber tenia trenta-quatre anys quan va engendrar Pèleg. 17 Després del naixement de Pèleg, Éber encara va viure quatre-cents trenta anys i tingué fills i filles.
    18 Pèleg tenia trenta anys quan va engendrar Reú. 19 Després del naixement de Reú, Pèleg encara va viure dos-cents nou anys i tingué fills i filles.
    20 Reú tenia trenta-dos anys quan va engendrar Serug. 21 Després del naixement de Serug, Reú encara va viure dos-cents set anys i tingué fills i filles.
    22 Serug tenia trenta anys quan va engendrar Nahor. 23 Després del naixement de Nahor, Serug encara va viure dos-cents anys i tingué fills i filles.
    24 Nahor tenia vint-i-nou anys quan va engendrar Tèrah. 25 Després del naixement de Tèrah, Nahor encara va viure cent dinou anys i tingué fills i filles.
    26 Tèrah tenia setanta anys quan va engendrar Abram, Nahor i Aran.