Gènesi10


    22 Descendents de Sem: Elam, Assíria, Arfaxad, Lud i Aram. * 23 Descendents d’Aram: Us, * Hul, Guèter i Maix. 24 Arfaxad és l’avantpassat de Xèlah, i Xèlah, el d’Éber. 25 Éber va tenir dos fills: el primer es deia Pèleg, perquè, en el temps que ell vivia, la població de la terra es va dividir; * el seu germà es deia Joctan. 26 Joctan va ser el pare d’Almodad, Xèlef, Hassarmàvet, Jèrah, 27 Adoram, Uzal, Diclà, 28 Obal, Abimael, Saba, 29 Ofir, Havilà i Jobab. Tots ells eren fills de Joctan.