Gènesi10


    13 Egipte és l’avantpassat de la gent de Lud, * Anam, Lehab, Naftúah, * 14 Patrós, Caslúah i Caftor, * d’on van sortir els filisteus.
    15 Canaan va ser el pare de Sidó, * el seu primogènit, i d’Het; * 16 i l’avantpassat també dels jebuseus, * amorreus, * guirgaixites, * 17 hivites, arquites, sinites, 18 arvadites, semarites i hamatites. Després es van dispersar els llinatges cananeus,