Gènesi1


    6 Déu digué:
     —Que hi hagi un firmament enmig de les aigües, per a separar unes aigües de les altres. *
    7 I va ser així. Déu va fer la volta del firmament i va separar les aigües que hi ha a sota la volta de les que hi ha a sobre. 8 Déu donà a la volta del firmament el nom de cel. *
     Hi hagué un vespre i un matí, i fou el segon dia.
    9 Déu digué:
     —Que les aigües de sota el cel s’apleguin en un sol indret i apareguin els continents.
     I va ser així. 10 Déu donà als continents el nom de terra, i a les aigües aplegades, el de mar. Déu veié que tot això era bo.