Carta als Gàlates6

14 Quant a mi, Déu me’n guard de gloriar-me en res si no és en la creu de nostre Senyor Jesucrist; en la creu, el món està crucificat per a mi, i jo, per al món. * 15 Perquè no compta per a res ser circumcidat o no ser-ho; només compta que som una creació nova. * 16 Que la pau i la misericòrdia davallin sobre tots els qui segueixen aquesta norma i sobre l’Israel de Déu. *
    17 D’ara endavant, que ningú no m’amoïni, que jo porto en el meu cos les marques dels sofriments de Jesús. *
    18 Germans, que la gràcia de nostre Senyor Jesucrist sigui amb el vostre esperit. * Amén.