Carta als Gàlates5

9 Una mica de llevat fa pujar tota la pasta. *