Carta als Gàlates4

6 I sabem que som fills * perquè Déu ha enviat * als nostres cors l’Esperit del seu Fill, que crida: «Abbà, Pare!» 7 Per tant, ja no sou * esclaus, sinó fills, i si sou fills, també sou hereus, per obra de Déu. *