Carta als Gàlates4

6 I sabem que som fills * perquè Déu ha enviat * als nostres cors l’Esperit del seu Fill, que crida: «Abbà, Pare!»