Carta als Gàlates3

16 Doncs bé, les promeses van ser fetes a Abraham i a la seva descendència. * No diu: «i a les descendències», com si fossin molts, sinó que es refereix a un de sol: «i a la teva descendència», que és Crist.