Carta als Gàlates1

4 Ell, per voluntat de Déu, el nostre Pare, es va entregar pels nostres pecats * i així ens alliberà del món present, que és pervers. *