Carta als Gàlates1

2 i tots els germans que són amb mi, a les esglésies de Galàcia. *