Carta als Filipencs4


    4 Viviu sempre contents en el Senyor! Ho repeteixo: viviu contents! *