Carta als Filipencs4


    4 Viviu sempre contents en el Senyor! Ho repeteixo: viviu contents! * 5 Que tothom us conegui com a gent de bon tracte. * El Senyor és a prop. * 6 No us inquieteu per res. En tota ocasió acudiu a la pregària i a la súplica i presenteu a Déu les vostres peticions acompanyades d’acció de gràcies. * 7 I la pau de Déu, que sobrepassa tot el que podem entendre, guardarà els vostres cors i els vostres pensaments en Jesucrist. *