Carta als Filipencs3

20 Nosaltres, en canvi, tenim la nostra ciutadania al cel, * i és d’allà que esperem el Salvador, Jesucrist, el Senyor. * 21 Ell transformarà el nostre pobre cos i el configurarà al seu cos gloriós, * gràcies a aquella acció poderosa amb què ell sotmetrà a si mateix tot l’univers. *