Carta als Filipencs3


    17 Germans, sigueu imitadors meus i fixeu-vos en els qui viuen segons el model que teniu en nosaltres. * 18 Us ho he dit sovint i ara ho repeteixo amb llàgrimes als ulls: molts viuen com a enemics de la creu de Crist. * 19 La seva fi serà la perdició, el seu déu és el ventre, i posen la seva glòria en les parts vergonyoses. * Allò que els mou són coses terrenals. * 20 Nosaltres, en canvi, tenim la nostra ciutadania al cel, * i és d’allà que esperem el Salvador, Jesucrist, el Senyor. * 21 Ell transformarà el nostre pobre cos i el configurarà al seu cos gloriós, * gràcies a aquella acció poderosa amb què ell sotmetrà a si mateix tot l’univers. *

4Unitat, joia i pau


    1 Així, doncs, germans meus estimats i enyorats, vosaltres que sou el meu goig i la meva corona, * manteniu-vos ferms en el Senyor, estimats meus.