Carta als Filipencs2


    8 s’abaixà
     i es féu obedient fins a la mort, *
     i una mort de creu.
    9 Per això Déu l’ha exaltat *
     i li ha concedit aquell nom *
     que està per damunt de tot altre nom,