Carta als Filipencs
Salutació


1


    1 Pau i Timoteu, * servents de Jesucrist, * a tots els membres del poble sant * en Jesucrist que viuen a Filips, i als seus pastors i servidors. *