Ezequiel6


    6 Arreu on habiteu,
     les viles seran devastades,
     i els recintes sagrats, destruïts;
     així els vostres altars
     seran assolats i profanats,
     els vostres ídols, esmicolats i anorreats,
     trencats els emblemes del sol
     i destruït tot el que us heu fabricat. *