Ezequiel36Promesa a les muntanyes d’Israel *


    1 »I ara tu, fill d’home, profetitza a les muntanyes d’Israel. Digues: “Muntanyes d’Israel, escolteu la paraula del Senyor. 2 Això us anuncia el Senyor Déu: L’enemic ha dit de vosaltres: ‘Molt bé! Les muntanyes eternes * ara són possessió nostra.’ 3 Per tant, profetitza i digues-los de part meva això que jo, el Senyor Déu, els faig saber: Us han devastat i cobejat per tots cantons fins a convertir-vos en possessió dels qui quedaven de les nacions veïnes; la gent malparlava de vosaltres i us difamava. * 4 Per això, muntanyes d’Israel, escolteu la paraula del Senyor Déu! Això anuncia el Senyor Déu a les muntanyes, als tossals, als barrancs, a les valls, a les ruïnes desolades i a les ciutats abandonades que han estat el botí i la befa dels qui quedaven de les nacions del voltant: 5 Jo, el Senyor Déu, us faig saber que parlo encès de zel contra els qui queden de les altres nacions i contra tot Edom, perquè s’han apropiat el meu país. Tenen el cor ple d’alegria i de menyspreu, mentre saquegen el país abandonat. 6 Profetitza, doncs, a la terra d’Israel i digues a les muntanyes, als tossals, als barrancs i a les valls el que jo, el Senyor Déu, els anuncio: Aquí em teniu. Parlo ple de zel i d’indignació per la ignomínia que us fan passar les nacions. 7 Doncs bé, això us anuncia el Senyor Déu: Juro, alçant la mà, que les nacions que us envolten passaran també per la ignomínia.
    8 »Però vosaltres, muntanyes d’Israel, us cobrireu de brancatge i donareu fruits per al meu poble d’Israel, que aviat tornarà. 9 Jo vindré a vosaltres i me n’ocuparé: sereu conreades i sembrades. 10 Faré que creixi molt la vostra població, la de tot el poble d’Israel. Les ciutats tornaran a ser habitades, i les ruïnes, reconstruïdes. * 11 Faré que augmenti la gent i el bestiar: seran molts i fecunds. Us repoblaré com en els temps passats i us faré més felices que en els primers temps. Llavors sabreu que jo sóc el Senyor. 12 Encaminaré cap a vosaltres, muntanyes meves, la gent del meu poble d’Israel, i en prendran possessió. Tu, país d’Israel, seràs la seva heretat i no tornaràs més a deixar-los sense fills. * 13 Això t’anuncia el Senyor Déu: Diuen que ets un país que devora els homes, que has privat de fills el teu poble. 14 Doncs bé, ja no tornaràs a devorar els homes ni deixaràs més el teu poble sense fills. * Ho dic jo, el Senyor Déu. 15 No permetré més que hagis de sentir els ultratges dels estrangers i que hagis de passar pels escarnis d’altres nacions. No privaràs més de fills el teu poble. Ho dic jo, el Senyor Déu.”

El poble, renovat pel Senyor


    16 El Senyor em va comunicar la seva paraula. Em digué:
    17 —Fill d’home, escolta. Quan el poble d’Israel habitava la seva terra, la va profanar amb el seu comportament. Tot el que feien era per a mi com la immundícia de la menstruació. * 18 Llavors vaig abocar damunt d’ells la meva indignació per la sang que havien escampat en aquell país i pels ídols repugnants amb què l’havien profanat. 19 Els vaig dispersar entre els altres pobles, els vaig esventar entre les nacions. Aquest és el càstig que vaig fer caure damunt d’ells pel seu comportament i per tot el que feien. 20 A les nacions on anaven van profanar el meu sant nom i van fer que diguessin d’ells: “Aquest és el poble del Senyor, però s’ha vist obligat a abandonar el seu país.” * 21 Llavors em va doldre de veure que el casal d’Israel profanava el meu sant nom entre les nacions on anaven.
    22 »Per tant, digues al poble d’Israel això que els anuncio jo, el Senyor Déu: “No ho faig perquè ho hàgiu merescut, * poble d’Israel, sinó pel meu sant nom, * que vosaltres heu profanat entre les nacions on anàveu. 23 Jo santificaré el meu gran nom, que ha quedat profanat entre els altres pobles per la vostra presència enmig d’ells. Quan jo faci resplendir en vosaltres la meva santedat als ulls de les nacions, sabran que jo sóc el Senyor. * Ho dic jo, el Senyor Déu. 24 Us prendré d’entre els altres pobles, us aplegaré de tots els països i us faré tornar a la vostra terra. * 25 Abocaré sobre vosaltres aigua pura i quedareu purificats de totes les vostres impureses, us purificaré de tots els vostres ídols. * 26 Us donaré un cor nou i posaré un esperit nou dins vostre; trauré de vosaltres el cor de pedra i us en donaré un de carn. * 27 Posaré el meu esperit dins vostre * i faré que seguiu els meus preceptes, que compliu i observeu les meves decisions. 28 Llavors habitareu en el país que vaig donar als vostres pares. Vosaltres sereu el meu poble i jo seré el vostre Déu. * 29 Us alliberaré de totes les vostres impureses; faré granar el blat i abundarà, i no us deixaré passar més fam. 30 Multiplicaré els fruits dels arbres i les collites dels camps; mai més no haureu de suportar davant les nacions la vergonya de passar fam. * 31 Llavors us recordareu del vostre mal comportament, de les vostres obres que no eren bones, i sentireu fàstic de vosaltres mateixos per les vostres culpes i les vostres abominacions. * 32 Però tot això no ho faré pas perquè ho hàgiu merescut. Sapigueu-ho bé! Ho dic jo, el Senyor Déu. Avergonyiu-vos, poble d’Israel, avergonyiu-vos del vostre comportament.
    33 »Això us anuncia el Senyor Déu: El dia que jo us purificaré de totes les vostres culpes, que repoblaré les vostres ciutats, i seran reconstruïdes les vostres ruïnes, 34 la terra abandonada tornarà a ser conreada: no serà més un ermot a la vista de tots els qui passaven. 35 Aleshores diran: ‘Mireu, aquesta terra abandonada s’ha convertit en un jardí com el jardí de l’Edèn, i les ciutats enrunades, desolades i derruïdes, ara estan fortificades i habitades.’ * 36 Les nacions que hauran quedat al voltant vostre sabran que jo, el Senyor, reedifico les ciutats que estan en ruïnes i replanto els camps abandonats. Jo, el Senyor, ho he dit i ho compliré.
    37 »Això anuncia el Senyor Déu: Permetré novament al poble d’Israel que em cerqui, i jo actuaré a favor d’ells; multiplicaré els seus homes com un ramat d’ovelles, 38 com un ramat d’ovelles consagrades, com ovelles reunides a Jerusalem els dies de gran festa. Així les ciutats enrunades s’ompliran de ramats d’homes. * Llavors sabran que jo sóc el Senyor.”

37La visió dels ossos


    1 La mà del Senyor * es va apoderar de mi. Amb la força del seu Esperit em féu sortir fora i em va deixar al mig de la plana, * que era plena d’ossos. 2 Em va fer recórrer tot al voltant aquella estesa d’ossos: n’hi havia moltíssims per tota la plana i eren del tot secs. 3 Llavors em preguntà:
     —Fill d’home, què hi dius: ¿podran reviure, aquests ossos?
     Jo li vaig respondre:
     —Senyor Déu, només tu ho saps.
    4 Ell em digué:
     —Profetitza sobre aquests ossos. Digues-los: “Ossos secs, escolteu la paraula del Senyor. 5 Això anuncia el Senyor Déu a aquests ossos: Jo us infondré esperit i recobrareu la vida. 6 Us donaré tendons, faré créixer la carn damunt vostre, us revestiré de pell, us infondré esperit i reviureu. Llavors sabreu que jo sóc el Senyor.”
    7 Jo vaig profetitzar, tal com ell m’havia ordenat, i mentre parlava se sentí una remor: amb molt d’enrenou, els ossos es van ajuntar l’un amb l’altre. 8 Llavors vaig veure que es cobrien amb tendons, els creixia la carn i es revestien de pell pel damunt, però no tenien esperit de vida. 9 El Senyor em digué:
     —Fill d’home, profetitza, profetitza a l’esperit. Digues-li: “Això et mana el Senyor Déu: Vine, esperit, vine dels quatre vents i alena sobre aquests morts perquè recobrin la vida.”
    10 Jo vaig profetitzar tal com ell m’havia ordenat, i l’esperit va entrar dins d’ells, recobraren la vida i es posaren drets. * Formaven una multitud molt i molt gran.
    11 Llavors ell em digué: *
     —Aquests ossos, fill d’home, són tot el poble d’Israel. Ells van dient: “Els nostres ossos ja són secs, hem perdut l’esperança; per a nosaltres, tot s’ha acabat.” 12 Doncs bé, profetitza i digues-los de part meva: “Això us anuncia el Senyor Déu: Mireu, jo obriré els vostres sepulcres, us en faré sortir i us faré tornar a la terra d’Israel. 13 Llavors, poble meu, quan obriré els vostres sepulcres i us en faré sortir, sabreu que jo sóc el Senyor. 14 Posaré el meu esperit dins vostre, * recobrareu la vida, i us establiré a la vostra terra. Llavors sabreu que jo, el Senyor, ho he anunciat i ho he complert. Ho dic jo, el Senyor.”

Israel i Judà, un sol regne


    15 El Senyor em va comunicar la seva paraula. Em digué:
    16 —Tu, fill d’home, pren un bastó i escriu-hi: “És de Judà i dels israelites units a ell.” Pren-ne després un altre i escriu-hi: “És de Josep i de tot el poble d’Israel unit a ell.” Aquest serà el bastó d’Efraïm. 17 Ajunta’ls després l’un amb l’altre perquè formin un sol bastó i quedin units en la teva mà. * 18 Quan els del teu poble et diran: “Explica’ns què significa això”, 19 digues-los: “Això us fa saber el Senyor Déu: Jo prendré el bastó de Josep, que és a les mans d’Efraïm i de les altres tribus d’Israel unides a ell, i l’ajuntaré amb el de Judà. En faré un sol bastó i quedaran units en la meva mà.” 20 Els bastons escrits, tingues-los a la mà, de manera que tothom els vegi. 21 Després digues-los: “Això diu el Senyor Déu: Jo prendré els israelites d’entre les nacions on han anat, els aplegaré de pertot arreu i els faré tornar a la seva terra. 22 Allí, a les muntanyes d’Israel, en faré un sol poble, i tindran tots un sol rei. No formaran ja dos pobles ni estaran dividits en dos reialmes. 23 No tornaran a quedar impurs amb els seus ídols repugnants i detestables ni amb les seves infidelitats. Els alliberaré del seu pecat d’apostasia * i els purificaré; llavors seran el meu poble i jo seré el seu Déu. *
    24 »El meu servent David regnarà damunt d’ells, tots tindran un sol pastor * i seguiran els meus decrets, guardaran els meus preceptes i els posaran en pràctica. 25 Habitaran el país que vaig donar a Jacob, el meu servent: ells, els seus fills i els fills dels seus fills habitaran per sempre allà on els seus pares havien habitat, i el meu servent David serà per sempre el seu príncep.
    26 »Faré amb ells una aliança de pau, que serà perpètua. * Els restabliré i els multiplicaré, i posaré per sempre enmig d’ells el meu santuari; 27 tindré enmig d’ells el meu tabernacle, jo seré el seu Déu i ells seran el meu poble. 28 Quan el meu santuari serà entre ells per sempre, totes les nacions sabran que jo, el Senyor, santifico Israel.” *