Ezequiel28


    13 habitaves a l’Edèn, el jardí de Déu,
     i pedres precioses de tota mena
     ornaven el teu mantell:
     robí, topazi i diamant,
     crisòlit, ònix i jaspi,
     safir, turquesa i beril; *
     els teus joiells i penjolls * eren cisellats en or,
     preparats per a tu des del dia que fores creat.