Ezequiel27


    8 Homes de Sidó i d’Arvad *
     eren els teus remers;
     mariners experts de Tir
     eren els teus pilots.