Ezequiel27


    5 Construïren el teu casc
     amb xiprer de Senir; *
     prengueren un cedre del Líban
     per fer-ne el pal major;