Ezequiel27

22 Els mercaders de Saba i de Ramà * traficaven amb tu: et pagaven les mercaderies amb perfums de primera qualitat, or i tota mena de pedres precioses. 23 Haran, * Cannè i Edèn, * com també els mercaders de Saba, Assur i Quilmad, * negociaven amb tu 24 amb vestits de luxe, mantells de porpra violeta, brodats, rics tapissos i cordes sòlidament trenades; aquest era el comerç que feies amb ells.